Twoje dziecko jest niegrzeczne, a może ma ADHD

Twoje dziecko jest niegrzeczne, a może ma ADHD

ADHD jest zaburzeniem, które nadal jeszcze budzi wiele kontrowersji i sprzecznych opinii, w większości powodowanych nieznajomością tego zjawiska. Z tego powodu zebrano w artykule najważniejsze zagadnienia, przedstawiono etiologię, przywołano objawy, wyjaśniono najczęściej pojawiające się wątpliwości, związane z nadpobudliwością psychoruchową. Powszechność…

Read More