Darowizna pieniężna od rodziców – najważniejsze informacje

Darowizna pieniężna od rodziców – najważniejsze informacje

Otrzymanie darowizny, czyli prezentu w postaci majątku od rodziny lub innych osób, to z pewnością przyjemne doświadczenie. Jednak warto wiedzieć, że w Polsce darowizny podlegają opodatkowaniu. To oznacza, że osoba, która otrzymuje darowiznę, musi uiścić odpowiedni podatek od jej wartości. Podstawowym kryterium określającym wysokość podatku od darowizny jest przynależność do konkretnej grupy podatkowej. W przypadku darowizny pieniężnej od rodziców, mamy do czynienia z tzw. zerową grupą podatkową.

Grupy podatkowe w Polsce

W polskim prawie podatkowym wyróżniamy trzy grupy podatkowe, które determinują wysokość podatku od darowizn:

I grupa podatkowa: obejmuje małżonka, wstępnych (czyli rodziców i dziadków), zstępnych (czyli dzieci i wnuki), rodzeństwo, zięcia, synową, macochę i ojczyma, a także teściów.

II grupa podatkowa: dotyczy rodzeństwa rodziców, zstępnych rodzeństwa, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, a także małżonków rodzeństwa małżonków, co potocznie określa się mianem szwagrów i szwagierek.

III grupa podatkowa: obejmuje wszystkie pozostałe osoby, które nie mieszczą się w I i II grupie podatkowej.

Warto zaznaczyć, że przynależność do danej grupy podatkowej ma bezpośredni wpływ na wysokość podatku od darowizny. Im bliżej jesteś związany stopniem pokrewieństwa z osobą obdarowującą, tym niższy podatek będziesz musiał uiścić. W praktyce oznacza to, że im bliżej Twojego krewnego jesteś, tym mniejszy podatek zapłacisz od otrzymanej darowizny.

Zerowa grupa podatkowa

W kontekście darowizn od rodziców mówimy o tzw. zerowej grupie podatkowej. To nieoficjalne określenie, ale stosuje się je powszechnie. Co to oznacza? Otóż jeśli otrzymujesz darowiznę pieniężną od swoich rodziców, nie musisz płacić od niej podatku. W praktyce jest to więc wyjątkowa sytuacja, w której korzystasz z zerowej stawki podatkowej i cała wartość darowizny pozostaje dla Ciebie.

Należy jednak pamiętać, że zasady te dotyczą wyłącznie darowizn pieniężnych od rodziców. Jeśli otrzymasz darowiznę w innej formie lub od innych osób spoza rodziny, mogą obowiązywać różne przepisy podatkowe.

Podsumowanie

Darowizna pieniężna od rodziców to prezent, który cieszy, a jednocześnie nie obciąża Cię dodatkowym podatkiem. Dzięki zerowej grupie podatkowej nie musisz martwić się o opodatkowanie takiego prezentu. Pamiętaj jednak, że przepisy podatkowe mogą się zmieniać, dlatego zawsze warto konsultować się z ekspertami lub śledzić aktualne informacje podatkowe, aby być dobrze przygotowanym na ewentualne zmiany.

Zanim przystąpisz do zgłoszenia darowizny, musisz wypełnić specjalny formularz informacyjny. W Polsce używany jest formularz IN-1, który znajdziesz na stronie internetowej danego urzędu skarbowego oraz na oficjalnej stronie internetowej podatki.gov.pl w zakładce “Podatki i opłaty lokalne”.

Dodaj komentarz