Leasing pracowników krok po kroku — najważniejsze informacje

Leasing pracowników krok po kroku — najważniejsze informacje

Z uwagi na rosnącą od lat popularność leasingu pracowniczego, większość przedsiębiorców zapewne miała okazję co najmniej usłyszeć w przelocie o takim zjawisku, nawet jeśli ktoś jeszcze sam nie wykorzystywał go w praktyce. Warto poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie, ponieważ może się okazać, że zdecydowanie warto wdrożyć tego typu rozwiązanie w danej firmie. Najważniejsze informacje zebraliśmy dla Was poniżej!

Kiedy wykorzystuje się leasing pracowników i jak to zrobić?

Najczęściej leasing pracowników znajduje zastosowanie, gdy firma ma krótkookresowe zapotrzebowanie na dodatkowych pracowników, czy to do różnego rodzaju projektów, czy do realizacji pojedynczych, konkretnych zadań. Może to wynikać np. z pozyskania dużego klienta, chęci szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa, czy też problemów kadrowych wynikających z różnych spraw wewnętrznych firmy.

W ramach leasingu można „wypożyczyć” zarówno pracowników nieposiadających szczególnych kwalifikacji czy doświadczenia w danej dziedzinie, jak i takich, którzy mają niezbędne uprawnienia i są w stanie wykonywać bardziej zaawansowane zadania. Wszystko zależy tak naprawdę od potrzeb danego przedsiębiorstwa, a potrzeby te mogą być bardzo różnorodne, zarówno w zakresie niezbędnych kwalifikacji pracowników, jak i ich ilości czy dyspozycyjności.

Wszystkie te aspekty trzeba wspólnie ustalić z leasingodawcą. Odpowiedni dobór leasingodawcy zagwarantuje dużą dostępność pracowników, nawet w dużych ilościach i w krótkim czasie, co pozwoli na szybkie przystąpienie do realizacji wyznaczonych projektów. Mogą być to na przykład zadania z zakresu elektryki, spawania i szeroko pojętego budownictwa, obsługi klienta (np. w sklepie, restauracji), usług ogrodniczych, sadowniczych, cleaningowych i wielu, wielu innych. Dokładny czas, na jaki pracownicy zostaną firmie udostępnieni, również zawsze jest przedmiotem uzgodnienia między firmą wypożyczającą a leasingobiorcą.

W związku z tym pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to skontaktować się z odpowiednim leasingodawcą (sugerując się np. opiniami od jego dotychczasowych kontrahentów) i przedstawić swoje potrzeby.

Dlaczego leasing pracowniczy jest tak popularny?

Na wstępie wspomniano o dużej popularności leasingu pracowniczego, warto więc ją pokrótce wyjaśnić, tym bardziej że wiąże się ona z aspektami omówionymi już powyżej. Jak widać, leasing jest elastyczną formą pozyskiwania nowych pracowników, która pozwala działać szybko i bez konieczności dokonywania kosztownych i czasochłonnych działań, takich jak przeprowadzanie rekrutacji.

Ma to znaczenie, szczególnie gdy mówimy o zatrudnianiu bardzo dużej ilości osób w krótkim czasie, co ma nierzadko miejsce w przypadku skalowania działalności, ale oczywiście jest nie bez znaczenia także w przypadku mniejszego zapotrzebowania.

Dodaj komentarz