Nadchodzące gospodarcze potęgi świata

Nadchodzące gospodarcze potęgi świata

Azja to kontynent o potężnej dynamice rozwoju gospodarczego. Polskich przedsiębiorców, którzy planują eksport do Azji, interesować mogą przede wszystkim takie rynki, jak: Chiny, Indie, Indonezja, Malezja, Mongolia, Singapur, Tajlandia czy Wietnam. Fantastyczne perspektywy wynikają nie tylko z faktu intensywnego wzrostu rynków, do których polscy przedsiębiorcy mogą kierować swoje produkty, ale także z korzystnej sytuacji politycznej. Polskie władze wielokrotnie wspominały o dużym potencjale polsko-azjatyckiej wymiany handlowej, a to bardzo ważny sygnał dla wszystkich firm, które właśnie w eksporcie do Azji upatrują swojej szansy na biznesowy sukces. Umocnieniu współpracy między krajami azjatyckimi (zwłaszcza państwami Azji Południowo-Wschodniej) a Polską towarzyszyć będzie wzrost zarówno wartości dostaw, jak i procentowego udziału eksportu do Azji w ogólnych wskaźnikach całego polskiego eksportu.

Co decyduje o tym, że rynki Dalekiego Wschodu tak chętnie otwierają się na współpracę z naszym krajem? Jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za taką współpracą jest wysoka jakość polskich produktów, doceniana przez odbiorców na całym świecie. Innowacyjność i rozwój technologiczny naszej gospodarki – mimo stosunkowo niewielkich funduszy – pozwoliły jednak na uzyskanie odpowiedniej pozycji w wielu branżach, zwłaszcza technicznych. Rynki azjatyckie są także zainteresowane dostawami surowców czy materiałów z Polski. Zainteresowaniem cieszą się ponadto nasze produkty rolne. To wszystko sprawia, że eksport do Azji będzie w najbliższych latach dynamicznie rosnąć.

Warto przypomnieć, że o ile gospodarki krajów wysoko rozwiniętych ulegają po pewnym czasie spowolnieniu, o tyle w przypadku Azji wiele rynków dopiero wchodzi w fazę wzrostu, co wiąże się z kolei z bardzo szybkim przyrostem popytu. Ogromne możliwości, jakie otwierają się przed polskimi firmami to jedno, a techniczne warunki organizacji eksportu to Azji to drugie – i tu warto skorzystać z pomocy specjalistów.

Jak zawsze w przypadku dostaw zagranicznych, jedną z pierwszych kwestii, o które należy zadbać, jest nawiązanie pewnych i solidnych relacji biznesowych z potencjalnymi odbiorcami. W miarę rozwoju współpracy sieć ta będzie oczywiście ulegała dalszemu wzrostowi, niemniej jednak już od samego początku, gdy tylko przedsiębiorstwo zaczyna planowanie eksportu do Azji, trzeba dokonać analizy potencjału biznesowego różnych rynków i ocenić ich atrakcyjność z punktu widzenia danej branży. Nie bez znaczenia pozostaje tu także fakt wyraźnych różnic kulturowych między Europą a krajami azjatyckimi. Znajomość obyczajów i reguł kulturowych obowiązujących w danym kraju ma bardzo duże znaczenie podczas nawiązywania kontaktów i prowadzenia negocjacji handlowych, poprzedzających uruchomienie eksportu do Azji.

Drugą niezmiernie ważną kwestią, stanowiącą często poważną barierę dla przedsiębiorstw, są regulacje prawne, których firma musi przestrzegać. Dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności wymaga znajomości przepisów wewnętrznych danego kraju, a czasem także reguł, obowiązujących w danym kraju ze względu na jego przynależność do międzynarodowych organizacji czy stowarzyszeń. Wystarczy jednak skorzystać z pomocy specjalistów w organizacji eksportu do Azji, aby wszelkie działania przebiegły zgodnie z prawem i dostawy zostały zrealizowane pomyślnie.

Dodaj komentarz