Oznaczenia na oponach

Oznaczenia na oponach

Każda opona posiada szereg symboli, które dla większości osób są niestety jedynie tajemniczymi hieroglifami. Tymczasem odczytanie ich nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać – wystarczy poznać kilka zasad.

Wiedza na temat znaczenia poszczególnych symboli na bokach opon przyda się przede wszystkim wtedy, gdy planujemy zakup nowego ogumienia dla swojego samochodu. Warto w tym miejscu przypomnieć, że specyfikacja dotycząca odpowiednich opon dla naszego modelu auta znajduje się w każdej książce obsługi danego samochodu. Co więcej, takie informacje można czasem znaleźć również na nalepce na wewnętrznej klapki wlewu paliwa lub na słupku drzwiowym.

Rozmiar opony

Rozmiar opony zaszyfrowany jest za pomocą ciągu symboli, które dla laika mogą być całkowicie niezrozumiałe. Tymczasem, każdemu może przydać się wiedza, jak je rozszyfrować.

Przykładem znaków kodujących rozmiar opony może być np. ciąg 195/65R15. Pierwszy trzycyfrowy człon poprzedzony ukośnikiem oznacza szerokość opony wyrażoną w milimetrach, np. 195. Po ukośniku natomiast znajduje się miejsce informujące o profilu opony, tj. jej wysokości podanej jako wartość procentowa szerokości. Jeżeli tuż po wartości profilu znajdzie się literka R oznacza to, że opona ma budowę tzw. radialną. Ostatnie dwa miejsca ciągu symboli informują o wyrażonej w calach średnicy obręczy, na której znajduje się opona.

Indeksy prędkości i nośności

Tuż po ciągu oznaczającym rozmiar opony, znajduje się miejsce, w którym widnieje tzw. indeks nośności oraz prędkości. Indeks nośności opony widnieje jako pierwszy i wyrażony jest za pomocą cyfr. Informuje on, ile wynosi maksymalne obciążenie konkretnej opony. Druga wartość, czyli indeks prędkości, mówi o tym, jaką maksymalną prędkość może osiągnąć samochód, który przemieszcza się na tej oponie. Wartość ta wyrażona jest natomiast za pomocą litery i aby ją odczytać należy posłużyć się specjalnymi tabelami, które jednocześnie pomagają dobrać odpowiednie ogumienie do samochodu.

Data produkcji i zakład produkcji

Na oponie zaszyfrowana jest również jej data produkcji – znajduje się jest ona w ostatnich trzech lub czterech cyfrach tzw. kodu DOT.

Jeżeli kod ten zawiera trzy cyfry, oznacza to, że opona została wyprodukowana przed rokiem 2000. Pierwsze dwie cyfry informują o tygodniu produkcji, zaś ostatnia określa liczbę porządkową roku w dekadzie, np. 8 oznacza najpewniej rok 1998.

Od 2000 roku udoskonalono kod tak, aby osoba odczytująca go miała pewność, w której dokładnie dekadzie opona została wyprodukowana. Od tamtej pory kod zawiera już 4 cyfry – o roku produkcji mówią już nie jedna, lecz dwie ostatnie cyfry.

Ten sam kod, kod DOT, informuje również o miejscu produkcji opony. Każdy zakład ma swój symboliczny skrót – kody te składają się zarówno z cyfr jak i liter, i poprzedzają one miejsce, w którym wybita została data produkcji.

M+S

Jeżeli na oponie znajdują się symbole M+S, a tuż przy nich ikona płatka śniegu, oznacza to, że mamy po prostu do czynienia z oponą zimową. W niektórych krajach, w tym w Polsce, jedynie stosowanie takich opon jest dozwolone w okresie zimowym.

Dodaj komentarz