Różnice pomiędzy odzieżą ochronną i roboczą

Różnice pomiędzy odzieżą ochronną i roboczą

Pomimo tego, że termin odzież robocza oraz odzież ochronna jest ze sobą bardzo często utożsamiany, to przepisy BHP, które są zawarte w kodeksie pracy wyznaczają dokładne różnice pomiędzy tymi pojęciami. Odpowiedzmy sobie zatem na pytanie czym się różni robocza odzież od odzieży ochronnej.

Robocza odzież

Odzież robocza jest odzieżą, która wykorzystywana jest przez licznych pracowników jako zamiennik normalnych oraz na co dzień używanych ubrań. Odzież robocza jest wykorzystywana w sytuacjach gdy pracownik jest narażony na kontakt z substancjami brudzącymi lub też praca wykonywana przez niego powoduje niszczenie się szybsze ubrań oraz także ich zużywanie. Odzież ta jest także stosowana w przypadkach gdy towar produkowany jest w zakładach produkcyjnych, które wymagają zachowania sterylności oraz także higieny. Do roboczej odzieży wlicza się także części różnorodne garderoby. Możemy tutaj wymienić maski, kombinezony, koszule, komplety ubrań czy też okulary. Niektóre spośród rodzajów odzieży roboczej pozwalają na zidentyfikowanie szybkie zawodów, w którym dana osoba pracuje. Przykładem może być na przykład kucharz, kelner czy też lekarz.

Ochronna odzież

Z kolei odzież ochronna regulowana jest przez przepisy BHP. W odróżnieniu od roboczej odzieży jest klasyfikowana ona kategoriami, które określają sam sposób narażenia na ryzyko niebezpieczeństwa danych pracowników podczas wykonywanych obowiązków. Wśród tych zagrożeń wymienić można zarówno zagrożenia termiczne, chemiczne, mechaniczne oraz biologiczne. Ubrania są dobierane dokładnie ze względu na pracę wykonywaną oraz dodatkowo posiadają ostrzegawcze elementy w postaci wszywek odblaskowych.

Kategorie ochronnej odzieży

Pierwsza z kategorii obejmuje ochronną odzież, która chroni przez zagrożeniami minimalnymi. Do tejże grupy zalicza się ubrania, które wykonane są z ochronnych tkanin. Mogą to być tkaniny wodoodporne, pyłochłonne czy też kwasochłonne. Odzież zaliczana do tej kategorii także chroni przed środkami chemicznymi szkodliwymi jak i także przed czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami powierzchniowymi lub też mechanicznymi. Czynniki powyżej wymienione nie narażają życia bezpośrednio czy też też zdrowia danej osoby.

Druga z kategorii jest skupiona na odzieży ochronnej, która nie jest środkiem ochronny przez zagrożeniem minimalnym zdrowia, ani też przed zagrożeniem poważnym życia lub też zdrowia. Jest to już odzież, która się nie zalicza do kategorii pierwszej. Kategoria ta skupia się na ochronnych ubraniach na przykład dla spawaczy. Warto wiedzieć, że do odzieży roboczej wliczają się także słuchawki ochronne czy kaski.

Co jak co, ale mamy świadomość, że podczas pracy są narażone na działanie chemicznych bardzo silnych substancji. W tejże grupie znajduje się także ostrzegawcza odzież, która stosowana jest na przykład przez osoby będące drogowcami. Takich zawodów jest oczywiście znacznie więcej. Musimy wiedzieć, że odzież ta przede wszystkim musi być wytrzymała oraz bardzo dobrej jakości. W innych wypadkach zdecydowanie nie spełnia swojej głównej funkcji.

Dodaj komentarz