Motywacja podstawą efektywnego uczenia się

Motywacja podstawą efektywnego uczenia się

Motywacja to pewien proces, który podtrzymuje i ukierunkowuje dane działanie, zachowanie. To z kolei prowadzi do osiągnięcia sukcesu. Żeby można było mówić o motywacji, muszą być zachowane dwie zasady. Należy chcieć osiągnąć cel, widzieć w tym przyjemność i potrzebę. Druga zasada to duża możliwość osiągnięcia wyznaczonego celu.

Motywacja do nauki  http://twoja-motywacja.pl/blog/motywacja-do-nauki/ ma związek z zaangażowaniem, odczuciami i chęciami ucznia. Znaczące czynniki, które maja duży wpływ na motywację to:zainteresowanie, ciekawość, praktyczne wykorzystanie wiedzy, światopogląd, idee, odpowiedni wpływ uczącego.

Motywacja podstawą efektywnego uczenia się

Żeby chcieć się uczyć, należy znaleźć powody, dla których warto to robić. Trzeba wiedzieć po co i dlaczego się uczymy.

Jeśli to czynimy, musimy znaleźć sobie jakiś kąt pobudzający do nauki. Miejsce musi być przyjemne i nieprzytłaczające, nierozpraszające. Wokół powinna być przestrzeń, która będzie wyzwalać pozytywną energię.

Ważne jest wypracowanie systemu nagród, zwiększających motywację do nauki.

Uczenie się z innymi jest bardzo motywujące. Dzielenie się wiedzą jest pobudza, utrwala zdobyte wiadomości.

Ważne jest przyzwyczaić się do rutyny od poranka. W jaki sposób zaczniemy dzień, taka będzie jego reszta. Jeśli zaczniemy od rana produktywnie, dzień będzie uporządkowany, a działanie nie będzie chaotyczne.

Stworzenie mapy marzeń jest bardzo ważne, by istniała większa motywacja do uczenia się. Jest to niezwykła mieszanka motywujących słów, cytatów, złotych myśli, rysunków, które razem tworzą paliwo dla efektywnego uczenia się. Łatwiej widzimy wtedy cel i możliwości realizacji.

Motywacja do nauki nie ma nic wspólnego z przymuszaniem. Kara lub przemoc przeszkadzają i na pewno nie służą motywowaniu. Uczenie się musi polegać na poznawaniu czegoś nowego, ciekawego, nieznanego, przykuwającego uwagę.

Motywowanie do nauki ma swoje prawa i zasady, którymi należy się zawsze kierować

Po pierwsze osoba ucząca się musi być doceniana, nie wolno piętnować niedociągnięć. Gdy się uczymy nie możemy być rozpraszani, zagadywani. Nauka w tym momencie powinna być najważniejsza. Kolejną ważną zasadą jest zwracanie uwagi na samodzielność. Nie należy zbytnio kontrolować, pomagać usilnie i ingerować w pracę uczącego się. Utrzymamy motywację do nauki, gdy uczenie się będzie systematyczne, stopniowe i rytmiczne.

Wszystko rozpoczyna się od motywacji. Dzięki niej tworzy się zainteresowanie, inspiracja, efektywne uczenie się. Jeśli będą towarzyszyć dobre motywy w uczeniu się, mamy pewność, że jego przebieg będzie prawidłowy i osiągnie oczekiwane efekty. Źródłem satysfakcji i chęci uczenia się jest bezwzględnie prawidłowa motywacja.

Dodaj komentarz