Faktoring dla firm – hit czy kit?

Faktoring dla firm – hit czy kit?

Faktoring to forma finansowania, w której firma przekazuje swoje nieuregulowane faktury innemu podmiotowi, znanemu jako faktor, który przejmuje odpowiedzialność za ich odzyskanie od kontrahentów. Istnieje kilka rodzajów faktoringu, różniących się zakresem i szczegółami usług oferowanych przez faktora. Jakie są rodzaje…

Read More