Co jest ważne w deklaracji PIT-37?

Co jest ważne w deklaracji PIT-37?

Co jest ważne w deklaracji PIT-37?

Każda osoba legalnie pracująca w Polsce i uzyskująca dochody podlegające opodatkowaniu zobowiązana jest do złożenia rocznej deklaracji. To, z jakiego formularza powinniśmy skorzystać, zależy od przyjętej formy rozliczeń. Kto zatem skorzysta z PIT-37 i jak poprawnie powinien uzupełnić wymagane pola?

PIT-37: kto może z niego skorzystać?

Zgodnie z przepisami prawa, polscy obywatele powinni składać coroczne zeznanie podatkowe. W tym celu stworzony został dokument, na określonym prawnie wzorze — PIT, który jest podstawą omawianej deklaracji. To, z jakiego jego rodzaju skorzystamy, uzależnione jest od tego, w jakiej skali podatkowej opodatkowane są nasze przychody.

Najpopularniejszą formą jest PIT-37. To właśnie na nim każdy pracownik, zleceniobiorca, emeryt czy rencista rozlicza swoje źródła dochodów. Deklaracja ta dotyczy jedynie przychodów opodatkowanych w skali 17% i 32%.

Nie mogą z niego skorzystać osoby, które:

– Obniżają dochody o straty z lat ubiegłych;

– Odliczają tzw. minimalny podatek dochodowy od przychodów z budynku.

– Doliczają do swoich dochodów, dochody małoletnich dzieci.

Ponadto, można wyróżnić sytuację, kiedy obywatel oprócz przychodów opodatkowanych wg powyższych skal, uzyskuje również inne dochody. Wówczas rozlicza się na podstawie dwóch deklaracji: PIT-37 i właściwej dla innych jego rodzajów.

Jak uzupełnić pola w PIT-37?

Zeznanie podatkowe można złożyć w tradycyjnej formie i w wersji online. Aby do tego przystąpić, konieczne jest uzyskanie od podmiotów, które wypłacały nam wynagrodzenie, rentę itp. PIT-11, PIT-R. Znajdują się w nich informacje, które muszą być przeniesione w odpowiednie pola w PIT-37. Wśród nich można wskazać na:

– Kwoty przychodu;

– Kwoty rozliczonych kosztów uzyskania pobranych zaliczek;

– Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

– Kwoty zwolnione z podatku.

Jeżeli składamy deklarację za pomocą dedykowanej temu stronie internetowej, po kolei pokazują się nam dane, które są konieczne do wpisania (i gdzie możemy znaleźć informacje na ten temat). Każdy wymagany punkt musi być znaczony, uzupełnione, aby można było przejść do następnego kroku. Dzięki temu wiemy, czy wszystko zostało wprowadzone.

Jeżeli uzupełniamy w sposób tradycyjny, warto zapoznać się z instrukcjami, które znajdują się przede wszystkim na oficjalnym stronach urzędu.

W przypadku, gdy mielibyśmy jakieś problemy, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów — księgowych. Ponadto dzięki temu z jednej strony będziemy wiedzieli, że zostało to zrobione w odpowiedni sposób — zgodnie z przepisami prawa i uwzględniając wszystkie niezbędne, konieczne do ujawnienia informacje. Z drugiej zaś strony osoby doświadczone wiedzą, jakie można zastosować ulgi, których obecnie jest kilka, np. ulga prorodzinna, użytkowanie internetu.

Dodaj komentarz