Osoby niepełnosprawne w pracy

Osoby niepełnosprawne w pracy

Osoby niepełnosprawne także mają prawo do tego, by czuć się pełnowartościowymi pracownikami, chociaż niestety często wielu pracodawców jest do nich nastawionych nieprzychylnie. Dlatego bardzo ważną rolę odgrywają tu szkolenia z doradztwa zawodowego, dzięki którym niepełnosprawni uwierzą w siebie, będą chcieli rozwijać się zawodowo i potrafili korzystnie się zaprezentować potencjalnemu pracodawcy.

Przede wszystkim, w pierwszej kolejności doradca zawodowy, którego zadaniem jest zaplanowanie rozwoju zawodowego tychże osób, musi dokonać oceny przydatności zawodowej niepełnosprawnych, która będzie się różnić od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Kolejno powinien on dokonać analizy wymagań zawodowych i stanowisk pracy oraz możliwości zawodowych osób z różnym stopniem niepełnosprawności. Oczywiście, planowanie rozwoju zawodowo osób niepełnosprawnych warto by rozpocząć od wpłynięcia na ich motywację i wzrost samooceny. Warto zwrócić uwagę na to, że niepełnosprawni często uważają się za gorszych pracowników, którzy tylko wszystkim zawadzają, a jeżeli ktoś ich zatrudnia, to tylko z litości. Ale jest to nieprawda, ponieważ pracodawcy posiadają także liczne profity z tytułu ich zatrudnienia. Otóż, otrzymuje on dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnych, a także zwrot kosztów ich szkolenia, przystosowania miejsca pracy do ich potrzeb (np. podjazdy dla wózka inwalidzkiego) oraz ma zagwarantowane ulgi w ZUS i jest pozytywnie postrzegany przez klientów.

Z pewnością, doradca zawodowy powinien także zachęcić niepełnosprawnych do podwyższenia ich poziomu wykształcenia, gdyż to niskie kwalifikacje często skutkują tym, że nie mogą oni znaleźć dobrej pracy. Mowa tu o uczestnictwie w różnego rodzaju kursach i warsztatach, np. językowych czy komputerowych. Chociaż rozpoczęcie studiów wyższych też jest jak najbardziej wskazane, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia tylko z niepełnosprawnością fizyczną, a nie psychiczną. Natomiast w przypadku tej drugiej niepełnosprawności rola doradcy zawodowego polega na zorganizowaniu warsztatów praktycznych, np. z krawiectwa, ogrodnictwa, cukiernictwa, aby dane osoby mogły realizować się zawodowo w tych dziedzinach. Poza tym, nieoceniona jest też umiejętność redagowania listu motywacyjnego i CV oraz autoprezentacji czy też nabycie zdolności komunikacyjnych werbalnych i niewerbalnych, które są niezbędne podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Oprócz tego, doradcza zawodowy powinien uświadomić niepełnosprawnym, iż w Polsce funkcjonuje wiele instytucji i fundacji, do których w razie potrzeby mogą się zwrócić o pomoc. Warto tu podać nie tylko nazwy, ale i i adresy czy dane kontaktowe danych placówek. Poza tym, ważne jest tu także przybliżenie założeń ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, gdyż znajomość swych praw jest bardzo ważna, aby w późniejszym czasie nie być wykorzystywanym przez pracodawcę.

Dodaj komentarz